Громадська організація
'Всеукраїнська асоціація апітерапевтів'

 

Наукові видання
Матеріали ІІ, ІІІ, ІV та V з’їздів апітерапевтів України

Апітерапія: погляд у майбутнє: Матеріали ІІ з’їзду апітерапевтів України (31 жовт.-1 листоп. 2002 р., м. Харків) / Редкол.: В.П. Черних, О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2026 – 424 с.

Апітерапія: досягнення та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ з’їзду апітерапевтів України (28-30 вересня 2006 р., м. Харків) / Редкол.: В.П. Черних, О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006 – 448 с.

Апітерапія: сьогодення та майбутнє фармації: Матеріали ІV з’їзду апітерапевтів України (12-13 травня 2011 р., м. Київ) / Редкол.: Л.І. Боднарчук, В.П. Черних, О.І. Тихонов. – Х.: Оригінал, 2011 – 416 с.

Апітерапія України : матеріали V з’їзду апітерапевтів і апіконсультантів-бджолярів України з міжнародною участю спеціалістів в галузях медицини, фармації, апітерапії, бджільництва, косметології та харчової промисловості, м. Київ, 15–16 жовтня 2015 р. / за ред. академіка УАН О. І. Тихонова – Х.: «Оригінал», 2015. – 498 с.

Матеріали ІІІ та ІV Всеукраїнських науково-практичних конференцій з апітерапії / Редкол.: Г.Л. Боднарчук, С.І. Бугера, О.О. Пащенко, А.Б. Стокіч – КП «Редакція журналу «Дім, сад, город», 2013. – 306 с

 

Методичні рекомендації

 

Тихонов А.И., Бодня Е.И., Овсяник В.И., Ярных Т.Г., Бондаренко Л.А., Стрыгин А.А., Стоженко В.Я., Шпичак О.С., Муртищев А.М., Солдатов Д.К. Общественная организация «Всеукраинская Ассоциация апитерапевтов» (цель, задачи и направления деятельности) : методическое пособие для апитерапевтов, апиконсультантов-пчеловодов, врачей, провизоров, фармацевтов, биологов, аспирантов, студентов ВУЗов различных профилей и др. / А.И. Тихонов, Е.И. Бодня, В.И. Овсяник и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2014. – 20 с.

  Тихонов О.І., Тихонова С.О., Соколова Л.В., Бодня К.І., Шпичак О.С., Пащенко О.О., Солоденко Ю.М., Гарник Т.П., Скрипник-Тихонов Р.І., Здибський В.І. Інструкція по лікуванню бджолиною отрутою. – Х. – 2014. – 31 с.

Затверджено Проблемною комісією «Фармація» МОЗ та НАМН України (протокол № 87 від 23.10.2014 р.).

  Інноваційні підходи в апітерапії: методичні рекомендації / О.І. Тихонов, К.І. Бодня, С.О. Тихонова [та ін.] ; за ред. О.І. Тихонова. – Київ, 2015. – 32 с.

(Автори: Тихонов О.І., Бодня К.І., Тихонова С.О., Пекліна Г.П., Шпичак О.С., Пащенко О.О., Солоденко Ю.М., Гарник Т.П., Скрипник-Тихонов Р.І., Здибський В.І.).

(Узгоджено Департаментом медичної допомоги МОЗ України від 25.03.2015 р.).

  Інноваційні підходи в апітерапії : методичні рекомендації / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, К. І. Бодня, С. О. Тихонова, Л. О. Бондаренко, Т. П. Гарник, Г. П. Пекліна, О. С. Шпичак, Ю. Г. Соловйов, Ю. М. Солоденко, Р. І. Скрипник-Тихонов, В. І. Здибський ; за ред. О.І. Тихонова. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Київ, 2015. – 55 с. // (Узгоджено Департаментом медичної допомоги МОЗ України від 25.03.2015 р.).
 

Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських апіпрепаратів і їх застосування в фармації, медицині та косметології : методичні рекомендації / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова, О. Г. Башура, О. С. Шпичак, Л. О. Бондаренко, П. С. Сирота, Б. Т. Кудрик, Р. І. Скрипник-Тихонов, Н. С. Богдан, С. Г. Бобро, Л. В. Коношевич, О. Є. Богуцька ; за ред. О. І. Тихонова. – Х., 2016. – 75 с.

 
Обновлен 16 окт 2016. Создан 12 окт 2016